ႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း(MWF) တႅမ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းတီႈၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ

293
Published on June 27, 2016 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.