ႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းမၢဝ်း ၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇ လင်ၼိုင်ႈ ၾႆးမႆႈ

68
Published on November 14, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.