ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း တီႈမိူင်းၼၢႆး လုသုမ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇသႅၼ်

100
Published on October 11, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.