ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၸိူဝ်းပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ၵၢဝ်ႇၵႂၢမ်းမၼ်ႈသၸ်ႉၸႃႇ တီႈပၢင်ၵုမ်သၽႃး

152
Published on June 12, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.