ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လုသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်

230
Published on July 11, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.