ၸွမ်သိုၵ်းယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူပ်ႉထူပ်းတင်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး

321
Published on May 23, 2016 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.