ၸွမ်သိုၵ်းယွတ်ႈသိုၵ်း တၢင်ႇထီးၵွင်းမူးတီႈမူၺ်ႇတေႃႇၵၢတ်ႇၵူႇ ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း

395
Published on May 23, 2016 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.