ၸဝ်ႈၵွၼ်းၵျွင်းတီႈမိူင်းၼၢႆးၸဝ်ႈၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉၶႃႈႁႅမ်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇ

137
Published on July 17, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.