ၵေႃၵပ်းသၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး SYN ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်တႅမ်ႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းဢင်းၵိတ်ႉ

281
Published on March 9, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.