ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ်တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး

83
Published on October 11, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.