ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပႅတ်ႇသီႇတူဝ် 29 ပီတဵမ် တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး

188
Published on August 10, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.