သူးၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ 2017 တေၵိုတ်းၵၢၼ်ႁပ်ႉၽိုၼ်တၢင်ႇယိုၼ်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႊထိူမ်ႊပိူဝ်ႊသေ ၶတ်းလိူၵ်ႈ

108
Published on September 10, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.