ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၸုမ်းတႆးလၢႆလၢႆၸုမ်း တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

395
Published on October 8, 2016 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.