လွင်ႈတေဢမ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေဢုပ်ႇဢူဝ်းတီႈပၢင်ၵုမ်လူင်မိူဝ်းၼႃႈထႅင်ႈ

171
Published on May 29, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.