လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းမၢဝ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

181
Published on August 10, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.