လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆးၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းထႆး လိူၵ်ႈတင်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇ

348
Published on March 4, 2016 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.