လုၵ်ႈလဵင်ႉၾၼ်းမႄႈလဵင်ႉလႄႈလုၵ်ႈယိင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

191
Published on June 12, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.