မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈဝတ်ႉၵျွင်းမိူင်းယဵၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ 8 တူၼ် တိူဝ်ႉမၢတ်ႇ

210
Published on May 10, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.