မူထိူၼ်ႇၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ထုၺ်ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းတၢႆ

55
Published on November 21, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.