ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပတ်ႉပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈတိူင်းၸႄႈၵႅင်း

256
Published on June 20, 2016 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.