ပၢင်ၸႃႇပၼ ၸွမ်ႁၢၼ်ၶိူဝ်းသိူဝ် တီႈဝတ်ႉလွႆသၵဵတ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး

478
Published on April 26, 2016 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.