ပၢင်ၸႃႇပၼႃႉၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင်မုၼိၼ်ႇတ ဝတ်ႉၵၢင်မိူင်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

395
Published on January 16, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.