ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ဝၼ်းထိ 13 လိူၼ်မေႊ တီႈၵဵင်းမႆႇ

134
Published on May 16, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.