ပၢင်ၵုမ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႃႇပဵၼ်ၸုမ်းလဵဝ် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

46
Published on April 13, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.