ပၢင်ၵုမ်သၽႃးႁူမ်ႈတုမ် ယိုၼ်ႈသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ

271
Published on March 15, 2016 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.