ပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ

168
Published on May 7, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.