ပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

204
Published on May 31, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.