ပၢင်ၵုမ်လူင်ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ

215
Published on April 11, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.