ပၢင်ၵုမ်လူင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝၼ်းထူၼ်ႈသွင် 28/07/2016

294
Published on August 1, 2016 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.