ပၢင်ၵုမ်လူင်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင်တေသိုပ်ႇတေႃႇထႅင်ႈၼိုင်ႈဝၼ်း

186
Published on May 29, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.