ပၢင်လူႇတၢၼ်းတီႈလိၼ် တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ တီႈထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

97
Published on September 28, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.