ပၢင်တိုၵ်းၶိုၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵူဝ်းၵၢင်ႉ

276
Published on March 9, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.