ပၢင်တိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလုတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း

229
Published on May 7, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.