ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁူမ်ႈလွင်းသွမ်းသၢၼ် ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ၵဝ်ႈမူၼ်း

161
Published on August 10, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.