ပီႈၼွင်ႉတႆးႁွတ်ႈၽႅဝ်ၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်းၵထိၼ်ႇ

84
Published on November 14, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.