ပလိၵ်ႈသီႇပေႃႉ ဢမ်ႇပၼ်ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ႁူပ်ႉၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸိူဝ်းထုၵ်ႇၵၵ်းၶင်

184
Published on July 11, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.