တွင်ႈထၢမ် ၼၢင်းၸၢၼ်းၸၢၼ်းဢေး လွင်ႈလႆႈတၢင်ႇလၢတ်ႈတီႈသၽႃး တႃႇထတ်းသၢင်ၶိုၼ်းမၢႆမီႈၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ

154
Published on March 27, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.