တွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးၼုမ်ႇ ငဝ်းလၢႆးလွင်ႈၶုတ်းၶမ်း တီႈႁဵမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင်

123
Published on September 13, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.