တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသူးလၢႆး လွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇလႄႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

299
Published on May 23, 2016 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.