တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးမိူင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၶၢဝ်းတၢင်းၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း

2893
Published on September 13, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.