တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈပိုၼ်ၶမ်း ၵဵဝ်ႈလူၺ်ႈလွင်ႈဝဵင်းမၢႆႇၵျႃႇယၢၼ်ႇ မိူင်းၶၢင်

323
Published on August 26, 2016 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.