တီႈႁူင်းယႃတူၼ်ႈတီး ၵူတ်ႇထတ်းၺႃးၵူၼ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် H1N1 4 ၵေႃႉ

143
Published on August 10, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.