တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

385
Published on March 9, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.