တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

142
Published on September 13, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.