ငဝ်ႈငုၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ

92
Published on August 7, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.