Recent Videos

တၢင်းပဵၼ်ၼင်မၢင်ထႅပ်ႉယႅပ်ႉႁေႃႇဢွၵ်းဢေႃၵႂ်ႈ ၽႄႈတိူၼ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

2 years ago 3071 0

RFA ၾၢႆႇတႆး၊ 2016 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ဝူင်ႈထိသၢမ်၊ RFA Shan Language, 2016 March 3rd Week

2 years ago 3045 0

ႁူပ်ႉထူပ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸဝ်ႈၶူး Dr.တိုၼ်းတႆး ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇမိူင်းၶႄႇ

2 years ago 3613 0

ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် ပိုတ်ႇတီႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

2 years ago 2701 0

သၢႆလႅင်းထၢတ်ႈသီၵမ်ႇ UV Radiation တေႁူဝ်ႈလူင်းလိူဝ်ႁႅင်း ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇၽိဝ်ၼိူဝ်ႉၽိဝ်ၼင်

2 years ago 3974 0

ႁူင်းႁဵၼ်း Thai Freedom House ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 10 ပီတဵမ်

2 years ago 3912 0

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလၢႆလၢႆၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈႁဵတ်းၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်း

2 years ago 4081 0

တီႈတူၼ်ႈတီး လိူၵ်ႈလႆႈၼၢင်းငၢမ်း Miss Shan State South တႃႇၶဝ်ႈ Miss Golden Land

2 years ago 3913 0

ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ၊ Htin Kyaw Elected Myanmar President

2 years ago 3773 0

DVB ၾၢႆႇတႆး၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2016/03/15

2 years ago 67610 0