Recent Videos

RFA ၾၢႆႇတႆး၊ လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝူင်ႈထိသွင် 2015၊ RFA Shan Language Program, 2015 December 2nd Week

1 year ago 46711 0

တွင်ႈထၢမ်ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ်ၸႂ်ယဵၼ် တွၼ်ႈသီႇ၊ Interview Khuensai Jaiyen Part 4

1 year ago 3044 0

တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ်ၸႂ်ယဵၼ် တွၼ်ႈသၢမ်၊ Interview Khuensai Jaiyen Part 3

1 year ago 2914 0

တွင်ႈထၢမ်ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ်ၸႂ်ယဵၼ် တွၼ်ႈသွင်၊ Interview Khuensai Jaiyen Part 2

1 year ago 2715 0

တွင်ႈထၢမ်ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ်ၸႂ်ယဵၼ် တွၼ်ႈ 1 ၊ Interview Khuensai Jaiyen Part 1

1 year ago 2573 0

DVB ၾၢႆႇတႆး၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2015/12/08၊ DVB

1 year ago 5786 0

RFA ၾၢႆႇတႆး၊ လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝူင်ႈထိၼိုင်ႈ၊ RFA Shan Language, 2015 December 1st Week

1 year ago 75612 0

DVB ၾၢႆႇတႆး၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2015/12/01၊ DVB

1 year ago 3832 0

RFA ၾၢႆႇတႆး၊ လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝူင်ႈထိသီႇ 2015၊ RFA Shan Language, 2015 November 4th Week

1 year ago 2892 0

တွင်ႈထၢမ် ၶူးပူင်သွၼ်လူင် ၸၢႆးၾႃႉ တွၼ်ႈသွင်၊ Interview Shan Literature Expert, Sai Hfa Part-2

2 years ago 70518 2