Recent Videos

ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၶူဝ် ၼႄၵၢင်ၸ်ႂသၢၼ်ၶတ်းပီႇတုၸိတ်ႉမဵဝ်ႉမ ဢၼ်တေမႃးၵုမ်းတႃႈႁိူဝ်း

1 month ago 1225 0

လိၵ်ႈတႆးတၢႆၵေႃႈ ၶိူဝ်းတႆးႁၢႆ လိၵ်ႈႁိူဝ်ႈႁိူင်းၵေႃႈ မိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ

1 month ago 1154 0

1 month ago 961 0

ၾႆးမႆႈတီႈမိူင်းဝီး လုသုမ်းမွၵ်ႈ 200 သႅၼ်

1 month ago 1251 0

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉပီၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ယွၼ်းသူးပၼ်ၵူႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေးၶဵၼ် ၵတ်းယဵၼ်သေၵမ်း

1 month ago 712 0

တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈႁၢၼ်တႃႉဢၢႆႈၺုၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢင်ၵုမ် UNFC လႄႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်မိူင်း WNO

1 month ago 501 0

သင်ႇၶလႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွၼ်းသူးၵၢဝ်ႇၵိၼ်ႇ ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်

1 month ago 471 0

ပၢင်ၵုမ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႃႇပဵၼ်ၸုမ်းလဵဝ် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

1 month ago 581 0

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2017/04/11၊ BNI/SHAN TV Program

2 months ago 14810 0

ပၢင်ၵုမ်လူင်ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ

2 months ago 882 0