Recent Videos

ၸုမ်းၸဵမ်ၼုမ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈၵွၼ်လႄႈၶဵတ်ႉလႃး တီႈဝတ်ႉသႃသၼႃႁူမ်ႈယဵၼ် လႃႈသဵဝ်ႈ

1 month ago 1871 0

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2017/08/15၊ BNI/SHAN TV Program, 2017/08/15

1 month ago 651 0

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျွင်းတေႃးယ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မႆႈပႃးၵႂႃႇပပ်ႉပိတၵၢတ်ႈ 60 ပၢႆ

1 month ago 581 0

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးတူၼ်ႈတီး ၸတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း

1 month ago 531 0

ပီႈၼွင်ႉတႆးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းမႄႈ တီႈသူၼ်မွၵ်ႇ Royal Flora Ratchapiuek

1 month ago 411 0

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းမၢဝ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

1 month ago 691 0

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တုၵ်းယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈၸွႆႈထႅမ် မိူဝ်ႈၺႃးၽေးတီႈႁဵတ်းၵၢၼ်

1 month ago 483 0

တီႈႁူင်းယႃတူၼ်ႈတီး ၵူတ်ႇထတ်းၺႃးၵူၼ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် H1N1 4 ၵေႃႉ

1 month ago 491 0

ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁူမ်ႈလွင်းသွမ်းသၢၼ် ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ၵဝ်ႈမူၼ်း

1 month ago 491 0

ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပႅတ်ႇသီႇတူဝ် 29 ပီတဵမ် တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး

1 month ago 751 0