Recent Videos

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈသႅၼ်ဝီ ပွၵ်ႈၵမ်းသီႇ

4 weeks ago 561 0

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2017/02/28၊ BNI/SHAN TV Program, 2017/02/28

4 weeks ago 1123 0

ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈပွၵ်ႉ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ တိၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၸိူဝ်းၶီႇလူတ်ႈၶိူင်ႈသေ ၸၵ်ႉၶုတ်ႈၶူဝ်းၶွင်

1 month ago 894 0

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း တၢင်းႁၼ်ထိုင်မူႇပိူင်ယုၵ်ႉယၢင်ႇ ၸုမ်းသုၼ်ၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ENC တီႈတူၼ်ႈတီး

1 month ago 712 0

မုၵ်ႉၸုမ်းၵေႃတႆး တေၸတ်းပၢင်သွၼ် Dai Kaw Learning Society

1 month ago 621 0

ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ်ၸၢဝ်ၶိူဝ်းၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းပၢင်သၢင်း

1 month ago 1195 0

ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈလွင်ႈၸဝ်ႈၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထိ 9 လႄႈ ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃတီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ်

1 month ago 702 0

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းတေၵွႃႇတွပ်ႇလိၵ်ႈတီႈမိူင်းၵိုင် လူတ်ႉပိၼ်ႈလႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈလုတၢႆ ၵမ်ႈၽွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း

1 month ago 863 0

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2017/02/21၊ BNI/SHAN TV Program, 2017/02/21

1 month ago 891 0

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးမိူင်းၼၢႆး ၸတ်းပၢင်တိူင်ႇၵဝ်ႇယွၼ်းသူး တႃႇႁႄႉၵင်ႈသၽႃႇဝသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

1 month ago 843 0