Recent Videos

SSPP/SSA တင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ

4 weeks ago 1114 0

တွင်ႈထၢမ်ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်ႇမသႃႇမိ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထၸိုင်ႈတႆး တွၼ်ႈ 1

4 weeks ago 491 0

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးတႆႈတဵၼ်းယွၼ်းသူးပၼ်ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ၵဝ်ႈလပ်း

4 weeks ago 602 0

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2017/08/22၊ BNI/SHAN TV Program, 2017/08/22

4 weeks ago 691 0

ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇ ၶွမ်ႊပၼီႊၾၢႆႇၵၢၼ်လိူမ်ႈလႆႇ

4 weeks ago 2442 0

ၼမ်ႉသၢႆထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းၵၢတ်ႇမႄႈသၢႆၶၢႆထုၵ်ႇၶၢႆပေႃး

1 month ago 5282 0

ၼမ်ႉသၢႆၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ၶဝ်ႈထူမ်ႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

1 month ago 751 0

ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် Designer ၸၢႆးသႅင်မိူင်း တွၼ်ႈ-2

1 month ago 501 0

ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် Designer ၸၢႆးသႅင်မိူင်း တွၼ်ႈ-1

1 month ago 491 0

သဵၼ်ႈတၢင်းသိူဝ်ႇၶီႈတဝ်ႈထၢၼ်ႇႁိၼ်လႄႈ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီ

1 month ago 301 0