Recent Videos

ၼမ်ႉၼွင်ယၢင်းလူၼ်ႉၾၢင်ႇ ၶဝ်ႈထူမ်ႈၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင်

2 weeks ago 291 0

ၼမ်ႉထူမ်ႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းလႆႈဢိုတ်းလၢႆလၢႆလင်

3 weeks ago 851 0

တူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းၼုမ်တႆး ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းတီႈမိူင်းဢမေႊရိၵၢၼ်ႊ ပိူဝ်ႇတႃႇၶိုၼ်းမႃးပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်းမိူင်းတႆး

3 weeks ago 622 0

ပၢင်ၸုတ်ႇၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ တီႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး

3 weeks ago 501 0

တီႈပၢင်ၵုမ်လူင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း-လွႆၶေႃ ဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ 3 ၵေႃႉ ၺႃးၺွပ်း

3 weeks ago 571 0

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2017/06/27၊ BNI/SHAN TV Program, 2017/06/27

3 weeks ago 511 0

ပၢင်ၵုမ်လူင်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵမ်းထူၼ်ႈ 5 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ဝဵင်းလွႆၶေႃ

3 weeks ago 551 0

ပၢင်လူင်ပၢင်သွၼ်ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၼၢင်းယိင်း ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ

3 weeks ago 441 0

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁူဝ်ယ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ

4 weeks ago 724 0

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈၼွင်ၶူဝ်လႄႈပီႇတုၸိတ်ႉမဵဝ်ႉမၼမ်ႉၶမ်း ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ထႅင်ႈတီႈတႃႈႁိူဝ်း

4 weeks ago 711 0