Recent Videos

တႆးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်သၢင်းၵျူဝ်ႇ ႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထိ 9

3 weeks ago 401 0

ၾၢႆႇတပ်ႉပလိၵ်ႈယႄးတူၼ်ႈတီး ႁၢင်ႈႁႅင်းတႃႇႁူမ်ႇလူမ်ႈပၢင်ပွႆးပွႆႇႁူင်းၾၢႆးမိၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း

3 weeks ago 271 0

ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း တူၵ်ႇတၵ်ႉပီႈၼွင်ႉတႆး လွင်ႈမွင်ၸႂ်ၸွမ်း ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမိူင်းထႆး တူၼ်ထိ 9

3 weeks ago 401 0

တွင်ႈထၢမ် ၽဝ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဢၼ်လႆႈပဵၼ်ၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင်

3 weeks ago 391 0

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇမၢဝ်ႇသၢဝ်ၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးဢွၵ်ႇဝႃႇ ႁွပ်ႇတူၼ်ႈမွၵ်ႇတဵၼ်းလဵပ်ႈဝတ်ႉၵျွင်း

4 weeks ago 14692 0

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2017/10/24၊ BNI/SHAN TV Program, 2017/10/24

4 weeks ago 542 0

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း 2 ၵေႃႉ ၵႂႃႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉသေၸူမ်တၢႆ

4 weeks ago 7221 0

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူပ်ႉၽူႈၼမ်းလုၵ်ႈၸုမ်း CSSU တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

4 weeks ago 451 0

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမိူင်းလႃး တတ်းသိၼ်ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ ၸဵဝ်းၸျၼ်ႇၵျီႇ ၵေႃႉတင်ႈၸႂ်ဢဝ်ၵူၼ်းတၢႆ

4 weeks ago 382 0

TYO ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းလၢႆၾၢႆႇ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း B ၊ ၸိူဝ်ႉမႅင်း C

4 weeks ago 261 0