Recent Videos

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၸိုင်ႈတႆး SSWO ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉပၢႆးဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇ

5 days ago 191 0

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2017/07/11၊ BNI/SHAN TV Program, 2017/07/11

5 days ago 161 0

လုၵ်းႁဵၼ်းလႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈႁႆး ဢွၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမွၵ်ႇၵွၼ် ၼႂ်းဝၼ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈတူၼ်ႈမႆႉလုမ်ႈၾႃႉ

5 days ago 131 0

ပႃႊတီႊတႆး 2 ပႃႊတီႊလႄႈ RCSS/SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႃႇၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းမိူင်း

2 weeks ago 581 0

ပလိၵ်ႈသီႇပေႃႉ ဢမ်ႇပၼ်ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ႁူပ်ႉၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸိူဝ်းထုၵ်ႇၵၵ်းၶင်

2 weeks ago 501 0

ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လုသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်

2 weeks ago 612 0

RCSS လႄႈ TNLA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၽၢတ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး ငိူင်ႉဝႄႈၽေး

2 weeks ago 571 0

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2017/07/04၊ BNI/SHAN TV Program, 2017/07/04

2 weeks ago 451 0

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈၵိုတ်းလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်

2 weeks ago 291 0

တႃႇပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း လွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လုမ်း JMC-L ပိုတ်ႇတီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

2 weeks ago 241 0