Recent Videos

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ လႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၶၢဝ်းမႆႈ တီႈမိူင်းဝၼ်း

5 days ago 161 0

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၼပ်ႉႁဵင်ႁူမ်ႈပီႈၼွင်ႉထႆး ပႆၶိုၼ်ႈလွႆသူးထဵပ်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈတၢင်းလီ ၼႂ်းဝၼ်းပုတ်ႉထ

5 days ago 141 0

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2017/05/16၊ BNI/SHAN TV Program, 2017/05/16

1 week ago 474 0

ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ဝၼ်းထိ 13 လိူၼ်မေႊ တီႈၵဵင်းမႆႇ

1 week ago 271 0

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈဝတ်ႉၵျွင်းမိူင်းယဵၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ 8 တူၼ် တိူဝ်ႉမၢတ်ႇ

2 weeks ago 444 0

ၶူးမေႃလိၵ်ႈလူင်တႆး လုင်းတၢင်းၵႄး လုသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်

2 weeks ago 401 0

ၶွမ်ႊမတီႊငဝ်ႈငုၼ်း ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း

2 weeks ago 481 0

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2017/05/02၊ BNI/SHAN TV Program, 2017/05/02

2 weeks ago 442 0

ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈလူၺ်ႈၽႃႇသႃႇ သႃႇသၼႃႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၸႄႈဝဵင်းတၢင်းယၢၼ်း

2 weeks ago 361 0

ဝၢၼ်ႈၼႃးမၶေႃႇ ဢၼ်ၺႃးလူမ်ႉလႅင်ႉလူင်ၽတ်ႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆထႅမ်

3 weeks ago 492 0