Recent Videos

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2017/03/14၊ BNI/SHAN TV Program, 2017/03/14

2 weeks ago 953 0

ပွႆးၽြႃးၽီပၢင်း ထၢတ်ႈၵၢင်ႉမေႃႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီငၢမ်း

2 weeks ago 783 0

ဝၼ်းၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃႉ တီႈတူၼ်ႈတီး

3 weeks ago 1643 0

ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈလႄႈႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈမိူင်းယၢင်းလႅင်

3 weeks ago 1174 0

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

3 weeks ago 1888 0

ပၢင်တိုၵ်းၶိုၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵူဝ်းၵၢင်ႉ

3 weeks ago 1347 0

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2017/03/07၊ BNI/SHAN TV Program, 2017/03/07

3 weeks ago 942 0

ၵေႃၵပ်းသၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး SYN ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်တႅမ်ႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းဢင်းၵိတ်ႉ

3 weeks ago 1002 0

တွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးသူႇရိင်ႇဢူး လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ပီ 2017

4 weeks ago 1003 0

“ၵူၺ်ႈ” ၼႂ်းသူၼ်ႁဝ်း

4 weeks ago 1041 0